sobota 5. srpna 2017

Hanča a Ondřej


Jako je koráb připoután k molu,
jako je s ohněm spojen dým,
budu já s Tebou, budeme spolu,
Ty jsi má láska, já to vím.

Hanča a Ondřej

My víme, že jsme si souzeni,
proto budeme navždy slibem spojeni,
dne 10.listopadu 2012 ve 14.hodin
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.