neděle 15. července 2012

Eva a Martin


Eva a Martin z Prahy oznamují,
že budou oddáni dne 10. srpna 2012 
v obřadní síni Novoměstské radnice v Praze 

Svatebčanům zprávu sdělují na oznámení